Onderhoud & Contact

Om uw groene grasmat mooi te houden, dient vuilophoping van bladeren en zand voorkomen te worden. Dit kan eenvoudigweg door met regelmaat het gras te harken, borstelen of blazen. Hiermee voorkomt u dan verstopping bij de waterafvoer.

Andere vervuiling kan worden weggespoeld met water, zonder oplosmiddelen. Onkruid komt nagenoeg niet voor in kunstgras. Mocht er toch een overgewaaide kiem zich in het gras nestelen, dan is deze makkelijk weg te halen of droogt snel uit (in de zomer).

Met het borstelen legt u tevens de grassprietjes in model, afhankelijk van het gekozen gras.

Wat doet kunstgras met het milieu?

Onze fabrikant neemt het ecologische proces bij kunstgras in acht door de niet afbreekbare uitstoten optimaal te reduceren. Zo hebben ze een perfect evenwicht weten te vinden tussen de modernisatie en milieuvriendelijke productie. Deze technologie zorgt ervoor dat het energie­ en waterverbruik beperkt is, als ook de uitstoot van de koolstofdioxide en afval & afvalwater.

Ze zijn tevens lid van de Europese Brancheorganisatie, ESTO (European Synthetic Turf Organisation). www.theesto.com

Contactgegevens

Elke van Gils
info@kunstgras­-desaedeleer.be 
0491/07.58.00